Picket Weld

  • Picket Weld

    Picket Weld

    PICKET WELD je prekrasna ograda, zavarena sa šiljastim ogradama.Postoje 2 grede, 3 grede i 4 grede za opciju.Zavareni stub je srednje siguran i uglavnom se prodaje u Sjedinjenim Državama, Meksiku, Rusiji, itd. Široko se koristi u parkovima, vilama, školama, vrtićima i vladama.Piketni zavar ima dvije opcije: tip zavarivanja i tip montaže.Sposobnost opterećenja tipa zavarivanja je mala.Sposobnost opterećenja tipa sklopa je velika.